Med CRM kan man få et tættere forhold til ens kunder

Posted By on 18 jun, 2015 |


CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management. Dette betyder kunderelationsstyring på dansk. Et CRM system, er et system, som indeholder data om kunder. Dette giver virksomheden mulighed for at have et tæt forhold til sine kunder. Man kan nemlig på den måde kan man holde styr på kunder, fordi man har nok information omkring dem. Et CRM System er skabt for at gøre det nemmere for en virksomhed at holde styr på relationer og transaktioner samt data til/med sine kunder. Dette opnås når CRM-systemet benyttes til at indsamle, bearbejde, dele og anvende viden om kunder.

Invester i et webbaseret CRM

Da man med et CRM system kan skabe værdi for kunden, f.eks. igennem udvikling af relationer, er det vigtigt at man har ned adgang til det. Det er billigere for en virksomhed at beholde den nuværende kunde, end at bruge tid og penge på at tiltrække nye kunder. Dette er en af årsagerne til at man skal pleje forholdet til kunderne, og derfor have et tæt forhold til sine kunder. Med et CRM System, som er en centraliseret vidensbank, kan man automatisere salgsprocesser, samt stille oplysninger om kunden til rådighed for sælgeren.
Man kan have CRM systemer via nettet: webbaseret CRM. Med et webbaseret CRM har man konstant adgang til relevante data. Webbaseret CRM er en webløsning, hvor alt data er tilgængeligt over nettet og man har adgang til relevante oplysninger hele tiden.

Salgsoptimering med CRM

Salgsoptimering kan forekomme vha. CRM systemer. Fordi man har informationer omkring ens kunder lagret et sted, kan man også lave mere målrettet og effektiv markedsføring. Man kan lave målrettede e-mail kampagner, nyhedsbreve eller andre former for kommunikation ved at have konkrete data om ens kunder. Du kan læse mere på CRM på www.globalcrm.dk.